N° 37 : December 2011

Beste klant,

VLUX is opgebouwd uit twee rechtstreeks met elkaar verbonden firma’s: S.A. ANC. ETS. F. VERDEYEN N.V. en OMBRET PLASTICS.

Als vereenvoudigingsmaatregel, worden beide firma’s vanaf 1 december 2011 samengevoegd. De activiteiten van beide ondernemingen worden vanaf heden ondergebracht onder één firma:  VLUX.

Deze structuurswijziging brengt geen verandering in onze commerciële relaties met zich mee. Al uw contactpersonen blijven ter uwer beschikking. Lopende bestellingen vervolgen hun normale gang van zaken en hoeven niet opnieuw bevestigd te worden.

U hoeft enkel vanaf 1 december 2011 al uw nieuwe bestellingen aan VLUX te adresseren. Betalingen van lopende en nieuwe bestellingen, evenals van facturen van voor 1 december 2011, dienen betaald te worden aan VLUX, gebruik makend van volgende bankgegevens:

KBC Bank
IBAN: BE85 7310 2166 3206
BIC: KREDBEBB

Verder informeren wij u dat het adres van het hoofdkantoor van VLUX, het vroegere hoofdkantoor van OMBRET PLASTICS is, met name:
Route de Yernée 1
B-4480 ENGIS
België

Het correspondentieadres van VLUX is het vroegere hoofdkantoor van de S.A. ANC. ETS. F. VERDEYEN N.V., met name:
Industrieweg Roosveld
B-3400 LANDEN
België

Het BTW nummer van VLUX is: BE 0417 798 202.

U kan ons steeds contacteren voor bijkomende informatie.

Hoogachtend,

Cyril JOSSET
Gedelegeerd Bestuurder
VLUX